НАУЧНИ СКУПОВИ

        У протеклом периоду Центар је самостално или у сарадњи са другим институцијама организовао следеће научне скупове: Свети цар Константин и хришћанство, Грчка и Српска црква кроз векове, Свети Никита из Ремезијане, Стефан Немања и Топлица, Владета Јеротић – делом у времену, Православна теологија и култура, Манастир Бањска и доба краља Милутина и Историја и значај Призренске богословије. На овим скуповима је учествовало преко 350 научника из земље и света, а објављени су и зборници радова.